2012-01-12

AIK Fotboll bestulna på över en kvarts miljon kronor och EGK tvingas välja sida!

Vi har under vintern uppmärksammat en större skandal som effektivt fram tills nu helt tystats ner av nyckelpersoner inom klubben. Vid inte mindre än två tillfällen under säsongen 2009 stal en eller flera personer kontanta matchdagsintäkter från AIK Fotboll. Vid det första tillfället stals närmare 90 000 kronor och vid det andra tillfället ytterligare 180 000 kronor, sammanlagt alltså en stöld av ca: 270 000 kronor från redan då ekonomiskt hårt ansträngda AIK Fotboll! Dessa kontanter var i huvudsak intäkter från AIK Merchandise och diverse biljettförsäljning under matchdag. Det råder idag vissa oklarheter huruvida dessa pengar stulits från ett kodutrustat kassaskåp på kansliet (vilket mycket tyder på) eller om tillfället mer har gjort tjuven. Vilket av fallen är i sak oviktigt men bedömningarna av skuldfrågan skiljer sig givetvis åt.

sverigescenen.com och Firman Boys har kopplat in sig i ärendet då polisutredningen tycks ha havererat fullständigt och vi genomför nu en granskning av det exakta händelseförloppet och en inringning av de olika alternativa gärningsmännen. Vi har tillgång till personallistor från de berörda tillfällena och även namn på de handfull personer som haft behörighet till kassaskåpets kod. För att ytterligare belysa hur amatörmässigt vissa delar av den här klubben fungerar så kan vi avslöja att koden inte har bytts sedan år 2006 trots att man under dessa år sett nyckelpersoner som VD och Ekonomichef byta namn mer än en gång.

Vi har under dagarna nått en tillfredställande bit på vägen när det gäller att identifiera ett antal huvudmisstänkta för dådet och vi vädjar nu till gemene AIK:are att vid händelse av information som leder till ett styrkande av dessa misstankar omgående ta kontakt med oss via sverigescenen@hushmail.com Vi uppmanar också den eller de som är skyldiga till detta att göra det enda rätta innan en motaktion signerad Firman Boys verkställs. Med vilka medel Ni än önskar och på det sätt som behagar Er - återlämna det Ni har stulit från klubben! Hörsammas detta så kommer det att påverka graden av vår vedergällning när den skyldige väl avslöjats. Kommer pengarna tillbaka i AIK:s ägo innan januari månad är slut så lägger vi ned det artilleri av aktioner som annars riskerar att brisera. Att stjäla från AIK är i våra ögon det mest vanhelgande och smutsiga man kan ta sig för. Detta är att anse som en ren våldtäkt mot vårt klubbmärke och namn!

Oavsett vem eller vilka som har utfört dessa terroristdåd mot klubben så kan man inte undgå att ifrågasätta klubbens rutiner och säkerhetsföreskrifter vars ansvar rimligen borde tillfalla AIK:s säkerhetschef Henrik Koch och framförallt hans chef, VD Annela Yderberg. Den förstnämnda har ett förflutet som polis och borde då naturligtvis ha upprättat så pass goda rutiner för kontanthantering att en polisutredning endast skulle röra sig om formalia för att hitta de skyldiga. Men detta slår nog hårdast mot den ytterst ansvarige Annela Yderberg som genom sin inkompetens försummat dessa nödvändiga rutiner. Detta är i våra ögon helt fullgoda skäl till uppsägning och vi förutsätter att AIK:s nuvarande bolagsstyrelse agerar rätt i frågan. Vi anser också det beklagligt att konstatera att detta fall är ett av många talande exempel på hur den före detta bolagsstyrelsen valde att arbeta, nämligen med stängda fönster och konsekvent framförskjutning av kostnader som exempelvis nu denna stöld kommer att bokföras som. Frågan är om det är sporten som tvingas ta detta "svinn" i sin budget eller om ansvariga personer täcker upp?

Vi tvingas också informera om en utveckling som går åt helt fel håll när det gäller vårt aktiebolag. Enat Gnagarkapital (EGK) var i sin ursprungliga form ett mycket bra initiativ och en god komplettering till de aktiva supportrarnas/medlemmarnas påverkan och insyn i driften av AIK Fotboll AB. En av grundarna till sammansättningen, Niklas Pålsson, var en av de viktiga aktörerna bakom det omfattande arbetet att styrka majoritetsägarens tillika medlemmarnas position gentemot bolagets tidigare styrelse. Niklas Pålsson var också en självutnämnd kandidat till en av platserna i den nya styrelse som skulle tillsättas men fick slutligen stå åt sidan för en annan konstellation. Detta är något som Pålsson verkar ha tagit mycket hårt och än en gång visade sig fåfängans fula ansikte i spelet bakom förtroendeposter i AIK. För att stärka sin och EGK:s makt ytterligare skenade Pålssons omdöme iväg fullständigt då han efter bolagsstämman närmade sig den enskilt störste minoritetsägaren tillika tidigare styrelseordföranden och den i AIK-kretsar svartlistade Per Bystedt.

I ett tidigare hårt lobbyarbete med många politiska skruvar var Pålsson en av de många engagerade AIK:are som tog strid mot just Bystedtfalangen och var även högst medverkande till den hårda ton och kritik mot dennes metod att driva AFAB. Pålsson sägs nu istället vara mycket smickrad över att Bystedt uppmärksammat EGK och även öst beröm över deras engagemang som aktieägare i bolaget. Vi kan möjligtvis förlåta Niklas Pålsson för att han inte kan sin historia bättre än att han i sin naivitet inte ser Bystedt som den skickliga strateg han faktiskt är. En slipad företagsledare som endast använder EGK som sin hävstång, dels för att bättra på sin insyn i bolaget och dels för att åter flytta fram sina positioner i en klubb som nära på gick i konkurs förra gången han var involverad. Detta är något som vi kommer att viga våra liv för att aldrig uppleva igen! Vi kan dock inte förlåta hela EGK om de fortsätter att låta Pålsson och Bystedt operera i vassen. Det är dags för Enat Gnagarkapital att göra upp med det förflutna och ta ställning - för AIK eller för AIK:s fiender!

sverigescenen.com

----------------------------------------

2012-12-30

Angående utredningen av stölden på AIK:s kansli

Vi måste tyvärr informera att våra efterforskningar om stölden av ca: 270 000 kr på AIK:s kansli under säsongen 2009 inte lett till vad vi hoppades på och vi tvingas nu lägga detta åt sidan men är självklart beredda att återuppta det om ny information skulle dyka upp. Ärendet är så uselt hanterat av flertalet företrädare för klubben och då i synnerhet av dåvarande VD:n Annela Yderberg vars inkompetens och mörkläggning i detta fall omöjliggjort alla efterforskningar av värde. Vi är besvikna. Detta meddelas enbart på detta sätt.

sverigescenen.com