On the pitch

2012-03-05

AIK utesluter obekväma medlemmar - föreningsdemokratin hotad!

För fem år sedan intensifierades det stora arbetet med att försöka förändra AIK:s struktur och ledning inifrån. Ishockeysektionen var då sedan länge ett sorgebarn med en ekonomi i fritt fall och en tidigare tvångsnedflyttning i färskt minne. Inom fotbollen pågick ständiga maktkamper mellan olika delar av näringsidkare och andra lycksökare som såg sin chans att skaffa sig inflytande och i vissa fall även mjölka pengar ur Sveriges största idrottsklubb. Stödda av en allt tröttare och äldre generation AIK-medlemmar och lobbyister i kombination med att medlemmarnas representanter i AIK Fotbollsförening (FF) somnat in helt var det uppenbart för oss alla att klubben var på väg åt helt fel riktning. Ekonomin var en katastrof och det strömmade ut miljoner ur svarta hål som ingen verkade förmögen eller ens intresserad av att täppa till. VD:n var bakbunden av styrelsen i AIK Fotboll AB (AFAB), Riksidrottsförbundets (RF) 51 % regel motarbetades öppet av vissa styrelseledamöter och när sedan samma styrelseproffs ledda av affärsmannen Per Bystedt och den så kallade Bystedtfalangen sparkade fansens favorit tillika AIK-legenden Rikard Norling blev det än mer uppenbart att läget var direkt kritiskt och AIK:s framtid som medlemmarnas klubb direkt hotad. Engagerade AIK-medlemmar från alla möjliga olika grupper och konstellationer gick samman för att aktivt försöka påverka valberedning och nomineringskommitté och även uppmana medlemmarna att fysiskt närvara på årsmötena och förändra klubben via demokratiska metoder inifrån.

Idag har nästan hela styrelsen för AFAB bytts ut och ekonomin håller på att saneras efter åratal av vanskötsel. Devisen att ständigt chansa och kalkylera med pengar som inte finns är borta och nu är även den inkompetenta VD:n Annela Yderberg avpolletterad. AIK FF tar sitt ägaransvar på betydligt större allvar än tidigare. Det ser ljusare ut än på länge även om allt givetvis inte är bra. Det pågår hela tiden slitningar mellan AFAB och FF och det finns hela tiden personer inom klubben och dess nätverk av inflytelserika individer som är beredda att hugga någon annan i ryggen för att flytta fram sina egna positioner i det maktvakuum som emellanåt uppstår. Ryktesspridning, falskspel och lögner förekommer fortfarande men i mindre omfattning än tidigare. Skillnaden mot förr är att samtliga inom klubben nu vet att de engagerade medlemmarna även flyttat fram sina positioner och nu aktivt tar del i vad som händer bakom kulisserna inom föreningen i allmänhet och inom AIK Fotboll i synnerhet. Allt bygger på föreningsdemokrati och att AIK ägs av medlemmarna.

Tyvärr så börjar nu ett antal bittra, missnöjda gamla dinosaurier att samlas inom den sopstation som AIK:s Huvudstyrelse (HS) har blivit. HS ansvarar för de mindre sektionerna inom föreningen som inte får lika mycket uppmärksamhet och som heller inte röner lika stort intresse som ex. bowling, handboll och golf. Men HS ansvarar framförallt för att samordna de ca: 16 000 medlemmarna inom moderföreningen Allmänna Idrottsklubben som i sin tur ligger till grund för de som är medlemmar i ex. AIK Fotbollsförening (FF) och AIK Ishockeyförening (IF). Samtidigt som specialförbunden kör medlemskampanjer och försöker locka nya medlemmar till föreningen så driver HS en helt annan linje. Flera AIK-supportrar och medlemmar slår nu larm om att delar av HS tillsammans med sina lakejer inom föreningen driver en mycket medveten och smutsig kampanj i att "återställa" maktbalansen inom klubben. HS utesluter medlemmar, även ständiga medlemmar, som man anser är obekväma! Flera medlemmar har fått brev från HS där de kort informerats om att de har uteslutits som medlemmar i AIK och då även automatiskt från FF och IF. Vissa påstås ha gjort sig skyldiga till olika incidenter men ingen har blivit dömd i en svensk domstol. Det hela är en skandal av stora format och extra allvarligt när hela klubbens grundfundament vilar på just föreningsdemokrati och att alla medlemmar har en röst vardera! Vi sysslar inte med att utesluta AIK:are med andra åsikter än oss själva. I sådana fall hade nedanstående herrar varit uteslutna för all framtid inte minst med tanke på vad de själva gjort sig skyldiga till i klubbens namn!

Enligt uppgifter till sverigescenen.com så är det följande personer som driver frågan inifrån AIK:

Lars Rekke
Ordförande i HS. Tidigare med i AFAB och en av dom som rensades ut därifrån i kölvattnet av att Rikard Norling fick sparken. Tillhör den så kallade Bystedtfalangen och även personlig vän med mutåtalade stadsdirektören och före detta AFAB-ledamoten Sune Reinhold. Rekke är den som formellt sätt tagit beslut om att utesluta andra AIK-medlemmar ur föreningen.

Urban Dahlberg
Ledamot i HS. Har gjort en karriär i klubben och åtnjöt i alla fall tidigare ett stort inflytande bland den äldre generationens AIK-medlemmar. Ansåg att engagerade och högljudda supportrar som ex. Black Army var en "black om foten" redan på 1980-talet och var en av de drivande i att AIK bröt samarbetet med supporterföreningen under en period för 15 år sedan. Har med fasa följt de senaste årens utveckling när medlemmarna, "fel medlemmar" enligt Dahlberg, tagit allt större ansvar för klubbens framtid. Känd som "bajsmannen" inom supporterkretsar sedan han gjort karriär på att stoppa tungan (bildligt) i arslet på vissa tidigare styrelsemedlemmar inom föreningen. Ifrågasatte öppet varför AIK Fotboll skulle utreda det så kallade Sundbybergsspåret då det kunde störa relationen med Solna Kommun "som gjort så mycket för AIK genom åren".

Mats Gustavsson
Ledamot i HS. Tidigare styrelseordförande i AFAB under katastrofsäsongen 2010 när laget var på väg att åka ur allsvenskan och även nära att gå i konkurs. Med i Bystedtfalangen och tog även öppen strid mot supportrar och medlemmar i det krig mot fansen som Gustavssons tidigare AFAB-styrelse initierade innan den avsattes.

Acke Wester
Urban Dahlbergs närmaste man. Numera utan officiella styrelseuppdrag inom klubben men fortfarande med visst inflytande inom vissa kretsar, företrädesvis den så kallade "Lennart Johansson-generationen" (70+). För de engagerade medlemmarna mest känd som den ansvarige för att AIK Hockey år 2004 tvångsnedflyttades till division 1.

Göran Lööv
Avgående ordförande i AIK FF. Spelade ett dubbelspel när maktkampen inom AFAB rasade för lite mer än ett år sedan. Flörtade öppet med Bystedtfalangen och lovades även VD-posten om han gick emot medlemmarna i AIK FF. Det hela uppdagades dock innan det extrainsatta medlemsmötet och Lööv hade inget annat val än att driva medlemmarnas linje. Sedermera avlönad konsult och "klubbchef" inom AIK. Skulle sälja sin egen mamma för några tusenlappar.

Hans Hammarlund
Ordförande i AIK IF. Driver tillsammans med AIK Ishockeys VD Peter Linder samma linje som hockeysektionen gjorde på 1990-talet när klacken skulle bort och den betalande publiken ersättas av sponsorer och VIP-kunder. Ogillar medlemsinflytande och stöder internt Polisens agerande i samband med polisskandalen i Globen den 26/1.

Det är även några av dessa herrar som just nu bedriver en smutskastningskampanj såväl internt som externt via vissa medier mot valberedningens förslag att välja Johan Segui till ny ordförande för AIK FF.

Till dessa personer och ev. andra inblandade i besluten att utesluta obekväma och engagerade AIK-medlemmar vill vi säga följande: Odemokratiska metoder som syftar till att minska medlemmarnas inflytande inom AIK kommer att behandlas på samma odemokratiska sätt och vi ser mycket allvarligt på detta smutsiga försök till krigshandling mot allt vad AIK står för! AIK är en öppen medlemsförening för alla AIK-supportrar oavsett åsikt och hela grunden till föreningsdemokrati ligger i varje medlems lika värde och röst. Ni har nu blivit varnade!

sverigescenen.com (än så länge medlemmar i Allmänna Idrottsklubben)

----------------------------------------

2012-03-23

AIK:s Huvudstyrelse ljuger!

I veckan gick relikerna och våra fiender inom AIK:s Huvudstyrelse (HS) till motangrepp mot den text som publicerades på sverigescenen.com den 5/3 ("AIK utesluter obekväma medlemmar - föreningsdemokratin hotad!"). Man gjorde det via en kortare text daterad den 19/3 på aik.se och signerad med det något kryptiska "Styrelsen i AIK".

I texten nämns enbart de två AIK-medlemmar som nyligen dömts i Tingsrätten (båda domarna överklagade). Detta är ju i sig bara det smått bisarrt att AIK:s Huvudstyrelse bedriver kartläggning och beställer ut domstolsutdrag över vad AIK:s medlemmar sysslar med på fritiden. Och detta innan domarna ens vunnit laga kraft. Är detta i linje med vad vår HS ska syssla med!? Det nämns också i texten att den ena medlemman överklagat uteslutningen medan den andre inte har svarat. Sanningen är att den andra medlemmen inte mottagit någon information alls från Huvudstyrelsen. Det skrivs också att "uteslutningsärendena hanterats helt enligt AIK:s stadgar".

Men vad HS "glömmer" att informera alla medlemmar och supportrar om i sin text på aik.se är det faktum att dessa två medlemmar bara är några av de medlemmar som HS uteslutit eller försökt att utesluta de senaste åren!

Två exempel på det är de brev som två AIK-medlemmar mottog i januari 2011 med den fetmarkerade rubriken "Uteslutning ur Allmänna Idrottsklubben". De båda anklagades för att ha tänt varsin bengalisk eld på Norra ståplats under ett bengaltifo i samband med en match. I brevet står att läsa: "Ditt agerande är inte förenligt med våra värderingar och det har också skadat klubbens anseende och vi övervägar därför att utesluta dig som medlem ur Allmänna Idrottsklubben, enligt klubbens stadgar § 3." Vidare står att läsa att; "Om du inte har inkommit med något yttrande mot styrelsens beslut inom denna tid kommer du att uteslutas som medlem ur Allmänna Idrottsklubben."

Breven är undertecknade av: Lars Rekke (ordförande HS) och Mona Enander (ledamot HS).

Dessa två uteslutningar stoppades i sista stund enbart tack vare att enskilda styrelseledamöter från AIK Fotboll öppet ifrågasatte vad Huvudstyrelsen egentligen sysslade med. Detta är också bara två exempel (vi har fler!) på hur HS systematiskt försöker tänja på gränserna, och inte minst stadgarna, för att gagna sina egna syften: Att utesluta obekväma och engagerade medlemmar vars åsikter eller agerande inte faller dessa dinosaurier i smaken. For the record kan även nämnas att ingen av dessa båda AIK-medlemmar är några kategori C-supportrar.

Vi upprepar vår varning till de inom Huvudstyrelsen och resten av föreningen som fortsätter att arbeta mot medlemmarna och föreningsdemokratin. Ni kommer att ställas till svars!

sverigescenen.com

----------------------------------------

2012-04-21

Kartläggningen fortsätter...

Flera av varandra oberoende källor uppger för sverigescenen.com att Nils-Olof Zethrin i AIK:s Huvudstyrelse (HS) är en av de drivande personerna bakom att utesluta "obekväma medlemmar" ur Allmänna Idrottsklubben. Detta är nu noterat!

sverigescenen.com