2014-03-02

Årsmöte i AIK FF 6/3 – Ogräs har börjat gro igen!

De flesta AIK:are känner till det stora arbete som engagerade supportrar och medlemmar lagt ner de senaste åren för att ta tillbaka makten till medlemmarna och säkerställa att AIK Fotboll lever i en ekonomisk och sportslig symbios samt drivs av personer utan egna agendor, ekonomisk vinning eller andra tvivelaktiga motiv. Många äro de tidigare styrelseledamöter som tvingats lämna föreningen efter att ha misskött eller misslyckats med sitt förtroendeuppdrag.

En av dessa halvfigurer heter Göran Lööv. Den tidigare styrelseledamoten, ordföranden, klubbchefen och konsulten tog varje chans att stärka den personliga makten och plånboken. Men när Göran som FF-ordförande stoppade fingrarna i Per Bystedts VD-syltburk så slog medlemmarna igen fällan och Göran Lööv tvingades av medlemmarna att välja sida på det extrainsatta medlemsmötet i november 2010.

Nu har Göran Lööv likt ett efterhängset ogräs dykt upp igen. Detta genom en sent inlämnad motion där Lööv slagit sig samman med sin gamla bundsförvant, den fullständigt oduglige, Bo-Lennart Jepson. Bo-Lennart, en egentligen ganska så oförarglig man, har spårat ur rejält de senaste åren och sitter endast på nåder av medlemmarna kvar i FF-styrelsen ett år till efter att bl a hotats med inkasso av AIK Fotboll sedan han vägrat betala för matchbiljetter och även tyckt att klubben skulle bekosta han och hans familjs mat och godis i samband med jippomatchen mot Man United förra året. Jepsons vurm för damfotbollen må även vara beundransvärd men har nu antagit smått löjliga proportioner när Jepson vill flytta över mer och mer resurser från herrfotbollen (med ett publikintresse på i snitt 18 900) och ungdomsfotbollen till damfotbollen med ett publikintresse på exakt 227 åskådare samt varit nära att redan nu överskrida budgeten för AIK Dam för flera år framåt.

Göran Löövs motion består av två delar som båda i sig är direkta hot mot medlemsdemokratin inom AIK Fotboll där Lööv dels vill att en ordförande i AIK FF ej ska kunna sitta längre än två år och dels vill att vice ordförande då automatiskt ska träda in som ny ordförande. Nuvarande ordförande och inne på sitt andra år är Johan Segui. Han är inte Göran Löövs favorit. Vice ordförande heter Bo-Lennart Jepson. Han är Göran Löövs favorit.

När det gäller ogräsbekämpning och försvarandet av medlemsdemokratin (och därigenom 51 %-regeln) i föreningen så är allt tillåtet. Oaktat vilka individer som är inblandade eller berörs av Göran Löövs personliga maktkamp så är motionen ett hot mot allt som engagerade medlemmar kämpat för de senaste åren i AIK. Det är inte motioner och förslag på stadgeändringar från tidigare avpolletterade styrelseledamöter som ska styra vem som är ordförande i AIK FF och hur länge – det är medlemmarnas uppgift på årsmötet att ta ställning till efter valberedningens förslag.

Vi uppmanar därför AIK:s medlemmar att ta sig till årsmötet i Solna Gymnasium nu på torsdag 6/3 kl: 18.30 och där sända ut ett tydligt budskap till Göran Lööv och hans gelikar som gömmer sig i vassen genom att följa styrelsens rekommendation och yrka avslag på motionen om mandattider!

sverigescenen.com

----------------------------------------

2014-03-11

Ännu en framgång för medlemsdemokratin inom AIK nåddes i förra veckan (140306) när 315 st röstberättigade medlemmar (nytt rekord!?) dök upp på AIK FF:s årsmöte och där enhälligt röstade ner motionen om mandattider. Motionsinlämnaren hade inte ens kutym nog att närvara på mötet.

sverigescenen.com