2018-03-12

Inför årsmötet i AIK FF

Nu på måndag 12 mars är det årsmöte i AIK Fotbollsförening (FF). Det kommer att bli ett välbesökt möte och innebär det även ett långsiktigt ökat medlemsengagemang så ser vi positivt på den saken. Med ett ökat engagemang så tillkommer även större krav på de enskilda medlemmarna att sätta sig in i de olika förslagen.

Turbulensen inom föreningen har tyvärr fortsatt under året och alldeles för många ägnar sig åt interna skyttegravskrig där man pratar om varandra istället för med varandra. Vi tycker det finns saker som den nuvarande styrelsen kunde ha gjort betydligt bättre men vi anser också att processen som ledde fram till det alternativa styrelseförslaget/valberedning som medlemmen Simon Strand tagit fram kunde ha skötts betydligt bättre.

Med vetskap av att vare sig valberedningen, medlemsgrupper eller de olika supporterföreningarna involverats i arbetet kring det alternativa styrelseförslaget och inte minst ordförandeposten, så ser vi en stor risk att internkonflikterna och polariseringen kommer fortsätta under det kommande året vilket på allvar hotar stabiliteten i klubben. På sikt så riskerar det även att hämma den sportsliga utvecklingen och våra möjligheter att som klubb nå vår fulla potential.

Vi har därför tagit beslut att som utgångspunkt inför årsmötet stödja såväl Valberedningens styrelseförslag med Per Bystedt som ordförande, samt den nuvarande Valberedningen (Patrik Karlsson, Andreas Ahlqvist och Bojan Djordjic) för ytterligare en mandatperiod. Det tror vi är det bästa för AIK Fotboll i detta läge.

Vi kommer även att rösta emot motionen om ombudsröstning som vi anser är en direkt fara för den levande föreningsdemokratin i AIK och ett sätt att kringgå 51-procentregeln och tanken om en medlem - en röst.

FIRMAN BOYS