2012-09-14

Årsmöte i AIK HS på måndag 17/9!

Nu på måndag 17/9 kl: 19.00 i Restaurang Råsunda så är det dags för AIK:s Huvudstyrelse (HS) årsmöte. Vi uppmanar AIK:s medlemmar att dels dyka upp på detta viktiga möte och dels ta sitt ansvar i två viktiga frågor!

Punkt 13 - inlämnade motioner: Med anledning av enskilda styrelseledamöter i HS häxjakt att jaga och försöka utesluta "obekväma" medlemmar så har nu många AIK-medlemmar tröttnat. Tre av dessa har lämnat in en motion med syfte att åstadkomma en rejäl attitydförändring från HS sida. Syftet har till synes uppnåtts vilket bevisas av HS motförslag som, även om inledningen av texten har betydligt mer att önska, till och med är starkare och tydligare än den inlämnade motionen! I HS motförslag ryms nu bland annat varningar och tidsbestämda uteslutningar men också en stadgeändring att samtliga uteslutningar måste föregås av ett medlemsmöte vilket då i praktiken skulle innebära att en medlem inte kan uteslutas utan medlemmarnas godkännande. En stadgeändring måste dock alltid föregås av två(2) beslutande möten varför det kommer att behövas ännu ett möte för att det helt ska gå igenom. Vi uppmanar AIK:s medlemmar att rösta för HS förslag och ej för den inlämnade motionen.

Punkt 15 - val av ny styrelse: Valberedningens förslag innebär att två av de största bakåtsträvarna och, i våra ögon, rövhålen i HS (Urban Dahlberg och Nils-Olof Zethrin) försvinner. Den förstnämnda har aviserat att han kan komma att ta strid för sin plats varför vi uppmanar AIK:s medlemmar att rösta för valberedningens förslag.

AIK medlemmar - dyk upp på årsmötet på måndag och ta vårt gemensamma ansvar!

Årsmöteshandlingar och dylikt finns upplagda på www.aik.se

sverigescenen.com

----------------------------------------

2012-09-18

Lyckat årsmöte!

I samband med gårdagens (120917) årsmöte för Allmänna Idrottsklubben röstade medlemmarna igenom det av engagerade medlemmar framtvingade förslaget från HS-styrelsen gällande uteslutning av medlemmar. Stadgarna ändras på så sätt att man skall komplettera reglerna med möjlighet till varning och tidsbegränsad uteslutning. Men framförallt skall ett beslut om uteslutning alltid underställas ett medlemsmöte innan det får verkställas. Alla stadgeändringar kräver dock beslut på ytterligare ett medlemsmöte varför vi lär få anledning att återkomma i frågan. Dock, ett viktigt och mycket klokt förslag och inte minst beslut!

sverigescenen.com