2013-02-23

Bevara 51 %-regeln!

På förekommen anledning.

Den så kallade 51 %-regeln som reglerar externt ägande av våra idrottsföreningar är själva grundbulten till hela den svenska idrottsrörelsen i allmänhet och ett incitament för att förhindra föreningar att sälja sina namn, färger eller historia likt ex. Wimbledon FC, Austria Salzburg och Cardiff City tvingats göra. I dagarna fick vi också ännu ett exempel på den moderna fotbollens förbannelse när Paris Saint-Germains utländska ägare beslutade sig för att "modernisera" klubbmärket.

Europagiganterna Real Madrid och FC Barcelona har många olikheter som föreningar. Men också i alla fall tre likheter. Två är att de dels är några av Europas absolut bästa fotbollslag och dels även är två av Europas absolut rikaste klubbar. Den tredje likheten är att de båda föreningarna är medlemsägda. Det som duger åt Madrid och Barca torde därför duga åt svenska föreningar.

Den eller dom individer som medverkar till att försöka stjäla Allmänna Idrottsklubben från medlemmarna, supportrarna och folket kommer att straffas hårt. Det här är den kanske enskilt viktigaste frågan för vår klubb och vi kommer att vara skoningslösa mot alla försök att devalvera medlemsdemokratin.

Allmänna Idrottsklubben har funnits i 122 år och är det enda fenomen som kommer att överleva oss alla. Det här är vår klubb och vår familj. Vi tar oss därför rätten att försvara dess historia, nutid och framtid ända in i döden. Vi uppmanar alla AIK:s medlemmar att förena sig i denna kamp och närmast på AIK FF:s årsmöte den 6 mars bifalla den motion som finns inlämnad liksom kommande motioner i frågan på andra möten inom hela föreningen A.I.K.

FIRMAN BOYS