2011-11-25

Det ryktas...från AIK Fotboll att de sista parasiterna ännu inte lämnat klubben!

I tider när supportrarna ställde sig bakom laget igen och hela Råsunda enade sig efter den miserabla säsongen 2010 så är det tråkigt att konstatera att det tydligen inte gäller alla inom AIK Fotboll trots en hedrande andraplats i ligan och ett antal livsnödvändiga miljoner efter spelarförsäljningar.

Det ryktas...om en Klubbchef.
Efter det frigörande arbetet med att sparka ut svinen från den forna bolagsstyrelsen (AFAB) rör det sig denna gång om representanter från medlemmarnas egen fotbollsstyrelse - AIK FF (Fotbollsförening). Det viskas om att ledamoten tillika ordföranden Göran Lööv skulle sälja sin egen mor för ett avlönat arbete inom AIK. Engagerade medlemmar fångade under förra vintern Göran med fingrarna rejält i Per Bystedts syltburk där löften om en post som näste verkställande direktör i AIK utlovades om han bidrog till att Bystedtfalangens styrelse skulle få sitta kvar. Medlemmarna tvingade dock då Göran Lööv att välja sida - den vinnande sidan och den dåvarande bolagsstyrelsen åkte ut ur klubben med buller och bång. Nu klamrar han sig fast vid ytterligare en möjlighet att lösa ut konsultarvode från klubben då AIK FF:s styrelse har beslutat att klubben ska anställa en så kallad "Klubbchef", vars uppgift ska vara att fånga upp alla verksamheter under samma bestämmande, det vill säga en Verkställande Direktör för fotbollsföreningen.

Det ryktas...om en som ville bli Klubbchef.
Göran Lööv tillsattes i konkurrens med en annan utsugare i AIK FF:s styrelse vid namn Henrik Lannér, en man som inte bara riskerar personligt åtal för sin delaktighet i Väsby Uniteds ekonomiska härdsmälta men som också på fullt allvar rapporterats att med gråten i halsen ha hotat med att fakturera AIK Fotboll för de timmar han lagt ned på att vara en del av klubbens Arenapanel om han inte erbjöds tjänsten som Klubbchef/Klubbdirektör. Ett uppdrag som var ålagt honom i ämbete av styrelsemedlem i AIK FF. Detsamma gäller för övrigt Göran Lööv som de senaste månaderna redan lyft ett konsultarvode för att göra det uppdrag han i förtroende från medlemmarna blivit utsedd att göra helt ideellt!

Grabbarna är införstådda med att denna tjänst är en interimslösning fram till årsmötet 2012 men vi ställer oss givetvis undrande till vad som driver vissa styrelsemedlemmar i AIK än klubbens bästa? Vi undrar också vad Göran Lööv ser för möjligheter nästa gång? Kanske blir tjänsten som Gnagis ledig lagom till premiären av Swedbank Arena 2013!?

Det ryktas...om Leif Karlsson.
Tjänsten som "klubbdirektör" har tidigare hanterats av den "allsmäktige" Leif Karlsson men som nu tiden verkar ha kommit ikapp rejält. Leif Karlsson, som är fadern till en hel del bra saker inom klubben (Det skall sägas!), har under många år kunnat smyga i kulisserna utan att behöva ta ansvar för beslut som han till stor del har varit med och fattat. Avsättandet av Rikard Norling bar exempelvis Leif Karlssons skugga tillsammans med forne bolagsordföranden Per Bystedt och sportchefen Ola Andersson. Nu har den nya bolagsstyrelsen (AFAB) inom arbetet med att sanera AIK:s ekonomi identifierat många av de hål som försatt klubben i åratal av misär och misskötsel som liknat ett mindre fritt ekonomiskt fall. Många av dessa "hål" tillskrivs inte minst Fotbollsföreningen och dennes tidigare "klubbdirektör" Leif Karlsson som nu rapporteras förgrymmad över bolagsstyrelsens och viktiga sponsorers krav på bättring och helt enkelt vägrar att utföra det arbete som krävs för att hålla verksamheten igång. Därav tillsättandet av en tillförordnad klubbchef på kort notis för att täcka upp för det arbete som Leif Karlsson inte bedömer som hans. Grabbarna kör i grusgrop för AIK:s bästa men vi undrar om inte stora delar av AIK:s organisation kliver bättre i sandlådan!?

Det ryktas...om spelarna.
Delar av spelartruppen agerar synnerligen taktlöst och girigt i en period där vi alla enats om att en gång för alla dra våra strån till den ekonomiska situation klubben fortfarande befinner sig i. Det talas om att truppen önskat förstärka sina bonusar mitt under brinnande säsong med argument som att "Det är vi som är AIK och att Bangura-miljonerna borde gå även till oss". Någon spelare kände sig även beklämd över att inte ha råd att åka på den årliga semestern till Thailand. Andemeningen i detta upprop skulle vara att man efter samtal med andra spelare i Allsvenskan insett vilken dålig affär det var att spela för världens vackraste klubb och att man retroaktivt ville ha mer betalt eftersom man räknat ut att man faktiskt kunde hamna topp 3. AFAB-styrelsen tvingades ge med sig efter diverse hot om att truppen vägrade infinna sig på "Good will"-uppdrag för de supportrar och medlemmar som varje år lägger ner åtskilliga timmar på ideellt arbete för klubben samt den inplanerade silverfesten. Thailand eller inte, förstår men inte klubbens situation och vad som driver den framåt så har resor till Åbo och Budapest fungerat som väckarklockor förr och Grabbarna manar truppen till att "sitta ned i båten" och ta Er lite tid och respekt att förstå vad och var AIK är men framförallt hur klubben är uppbyggd och fungerar!

Det ryktas...om sportledningen.
Vi uppmanar också vissa delar av sportledningen att hålla en väsentligt lägre tuppkam i sina förväntningar gentemot AIK. Banguras sålde sig själva som en kanyl på Södermalm och det finns många som bidragit till att klubben lyckats ta kontroll på sin skenande kropp och som förtjänar stor respekt för det. Men när man omsätter denna gärning, som dessutom ingår i ens jobb, till ett värde i mer pengar då drivs man inte i AIK av rätt orsaker. Girighet har fällt många i den här klubben genom åren!

Det ryktas...om EGK.
Den lilla ekonomiska föreningen Enat Gnagarkapital (EGK) som består av en samling minoritetsägare i AIK Fotboll AB har haft den dåliga karaktären att liera sig med den i AIK-kretsar svartlistade forne bolagsordföranden Per Bystedt. Detta anser vi vara fullständigt respektlöst mot klubbens medlemmar och supportrar. Om detta innebär att den mannen andas morgonluft och vinner mark av Enat Gnagarkapitals eventuella kraft så kan EGK titulera sig som högsta gradens förrädare!

sverigescenen.com