2016-02-02

FB talar

På förekommen anledning så vill vi understryka att Firman Boys är en opolitisk organisation utan någon som helst politisk agenda eller intresse.
Slut på meddelandet.

FIRMAN BOYS