2011-10-19

Inför arenamötet!

Bakgrund
Vårt älskade hem sedan 1937, Råsunda fotbollsstadion i Solna, Stockholm, kommer att rivas efter säsongen 2012 och vi börjar därför närma oss den kanske enskilt viktigaste frågan i modern tid - nämligen var AIK Fotboll ska spela sina hemmamatcher de kommande åren. Som alla vet så har arenafrågan misskötts å det grövsta av tidigare AIK-styrelser (framförallt AB men även av FF) samt vår nuvarande VD Annela Yderberg. Mutade styrelsemän såväl i bolagsstyrelsen som inom Solna Kommun drev tillsammans med sina lakejer i den gamla styrelsen AIK mot Svenska Fotbollförbundet, PEAB och Solna Stads nya jättebygge Swedbank Arena i Solna. Samtidigt som de första spadtagen började tas för den nya nationalarenan i Solna så inleddes Stockholms stads nya arenabygge Stockholmsarenan, eller som det inledningsvis kallades - "Nya Söderstadion", vid Globenområdet. AIK satt i en rävsax och det var tydligt att det fanns folk på ledande positioner inom klubben med personliga agendor som satt AIK Fotboll i en närmast bedrövlig förhandlingssits.

Medlemmarna agerar
Det var först på ett av medlemmarna sammankallat extra medlemsmöte i februari 2009 som arenafrågan togs tillbaka av de som bör äga klubbens framtid - AIK:s medlemmar. En "Arenagrupp" bildades och fick till uppgift att utreda de olika alternativen inklusive möjligheten att stanna kvar på Råsunda samt att bygga en ny egen arena. Arenagruppen avslutade sitt uppdrag på AIK FF:s årsmöte i mars 2011. Då bestämdes även att det formella beslutet om val av arena skall fattas av styrelsen i AIK Fotboll AB (AFAB) men ska föregås av att medlemmarna i AIK Fotbollsförening (AIK FF) först kommer att ges tillfälle att säga sitt i frågan under ett nytt extra beslutande medlemsmöte. Utan Firman Boys (FB) och medlemmarnas hårda arbete och engagemang i att avsätta den gamla AFAB-styrelsen, "Hemma på Råsunda"-kampanjen och Arenagruppens arbete så hade AIK Fotboll tveklöst suttit i en katastrofal förhandlingsposition med mutade styrelseledamöter som inte ens var intresserade av att utreda arenafrågan eller vara öppen för andra alternativ, inklusive att utreda möjligheten att rädda AIK kvar på Råsunda.

Att ta hänsyn till
Det är många faktorer som det ska tas hänsyn till när vi nu närmar oss medlemsmötet på torsdag. Förutom de ekonomiska villkoren och kunna tjäna pengar på våra egna arrangemang så är det extremt viktigt att vår själ och vår närmast unika supporterkultur kan behållas och även stärkas på den nya arenan. Arenapanelen som efterträdde Arenagruppen listade tidigt de fem viktigaste utvärderingskriterierna för att värdera olika arenaalternativ till Ekonomi, Utformning och Geografiskt läge, Möjlighet att samla verksamhet samt Möjlighet till affärsutveckling. Senare las även service till kriterierna. Det mest optimala tycker givetvis de allra flesta Gnagare att en egen arena skulle vara där klubben tar hand om alla intäkter och möjligheter. Nu är detta inte teoretiskt möjligt redan inför säsongen 2013 varför AIK:s medlemmar nu måste ta ställning till de två olika alternativ som finns till buds: Swedbank Arena i Solna eller Stockholmsarenan i Globenområdet.

FF och AFAB:s rekommendation
Styrelserna i AIK FF och AFAB gick med anledning av Arenapanelens slutrapport i slutet av september 2011 ut med uppgiften att man rekommenderade medlemmarna att rösta för Swedbank Arena som AIK:s nya hemmaarena. Klubben har under åren utsatts för hårda påtryckningar av såväl kommun, förbund som vissa sponsorer och det är förståeligt att det finns en hel del skepsis och misstro mot alla rekommendationer från styrelsehåll i denna infekterade fråga. Speciellt som en av de två som skött förhandlingarna med anbudsgivarna för AIK:s räkning är VD:n Annela Yderberg som har ett närmast obefintligt förtroende bland AIK:s medlemmar och supportrar. I Arenapanelen har dessutom gamla ja-sägare och Bystedtmän som Lars Rekke och Mats Gustavsson figurerat vilket gör att misstron från medlemmarna och fansen ökat än mer.

FB:s roll
Firman Boys har via specialvisningar besökt bägge arenorna och vi har hela tiden haft en god insyn i arbetet och anbudsförfarandet. Det är två fina arenor som byggs och de har båda sina fördelar respektive nackdelar. Det är väldigt viktigt att det beslut som nu ska fattas görs enbart ur AIK:s bästa för ögonen och utan att ta hänsyn till vad vi egentligen anser om hur saker och ting har skötts genom åren. Vi har en i princip ny bolagsstyrelse där vi inte funnit några som helst bevis på personliga agendor och/eller korruption. Däremot så finns det tveksamheter till hur AIK FF skött frågan med det länge så "mystiskt" försvunna årsmötesprotokollet med tillägget att mötet nu på torsdag är "beslutande" vilket är att betrakta som en vital del av hela arenaprocessen. Vi har dock inte funnit några belägg för att FF och AFAB:s rekommendation att välja Swedbank Arena skulle vara taget med annat än AIK:s bästa för ögonen. Tvärtom så är de samlade ekonomiska möjligheterna tydligt större på Swedbank än på Stockholmsarenan för att inte tala om på Råsunda.

FB:s rekommendation
Även om det mesta nu tyder på att AIK kommer ha Swedbank Arena som hemmaarena från 2013 så har vi som organisation dock inte kunnat enas med tillräckligt stor majoritet om vilket av de två arenaalternativen vi anser att AIK Fotboll ska spela på varför vår uppmaning och rekommendation till såväl våra grabbar som alla andra AIK-medlemmar samt styrelsen i AFAB blir följande:

Medlemmar: Sätt Er in i arenafrågan, ta Er till medlemsmötet den 20 oktober och rösta efter Ert eget huvud vad Ni anser är bäst för AIK Fotboll.
AFAB: Respektera medlemmarnas beslut i omröstningen oavsett vad. Ingen AIK-styrelse kommer att överleva genom att gå emot majoritetsägarnas dom.

FB kommer att respektera resultatet av arenaomröstningen oavsett vilket av de två alternativen som segrar.

Vi vill även se en fullständig utredning av det så kallade "Sundbybergs spåret". Denna utredning ska syfta till att öppenhjärtigt och utan några glädjekalkyler grundligt gå till botten med möjligheterna att bygga en egen arena ex. i Sundbybergs Kommun.

Stöd AIK!

FIRMAN BOYS