2016-05-24

Kaoset i AIK Fotboll AB

Många bekymrade AIK-medlemmar, supportrar och aktieägare har den senaste tiden hört av sig till oss och undrat vad det är som egentligen pågår inom AIK Fotboll AB (AFAB). Vi ska under två dagar i korthet försöka att redogöra för och ge en bakgrund till de största konflikterna och hur de just nu påverkar AIK Fotboll som organisation och bolag och i förlängningen även hur det riskerar att påverka klubben ekonomiskt och sportsligt.

Del 1: VD-frågan och konflikten med Lagardère

Mikael Ahlerup hamnade i AIK utan en sedvanlig rekryteringsprocess. Han anställdes på rekommendation av dåvarande styrelseledamoten i AFAB (numera enbart i FF) Petter Lindfors. När Mikael tillträdde som ny Verkställande Direktör för AIK Fotboll AB den 1 augusti 2015 så var förhoppningarna stora inom klubben på den prisbelönte näringslivsdirektören. Målet var tydligt från styrelsen att den nya VD:n skulle göra AIK Fotboll mer professionellt och etablera klubben på en högre nivå. Så hur är egentligen statusen så här snart tio månader senare?

Mikael Ahlerup är en trevlig och sympatisk man som gärna kommunicerar med supportrar och svarar på mejl oavsett om det handlar om biljettfrågor eller tröjförsäljning. Mikael har också utåt sett gjort gällande att han skall styra upp AIK med översyn av samtliga befintliga avtal och med en helt ny anda i klubbens affärsmässighet. Bra så. Men den andra sidan av myntet berättar också om en VD som anklagas för att ha misskött kontakten och dialogen med våra största samarbetspartners vilket medför att AIK Fotboll nu riskerar att stå inför en stor juridisk process på grund av Ahlerups sätt att samarbeta, eller inte samarbeta, med Lagardère Sports. Det multinationella jätteföretaget som har avtal med AIK Fotboll gällande försäljningen till och med 2024.

Lagardère hävdar att Ahlerup försöker förändra eller häva det befintliga avtalet genom att dels göra sig ovän med Lagardères ledning och dels genom att inte kommunicera alls med dem. Ett flertal sponsorer som exempelvis Volkswagen, Åbro, Stadium och Adidas har under våren vädrat samma missnöje – Ahlerup ”duckar” frågor, samtal och mejl från våra största samarbetspartners vilket skapat irritation. Avtal blir liggande. Frågor förblir obesvarade. Relationen försämras. Även klubbens mindre och trogna nätverkskunder uppger sig vara besvikna på samarbetet och kontakten med den nya VD:n.

Under perioden november - mars blockade Ahlerup Lagardères försäljning av bland annat VIP/Hospitality på Nationalarenan vilket bland annat medförde en stängd VIP till premiärmatchen mot GIF Sundsvall den 3 april. Detta retade upp Lagardère rejält och blev starten till den stora konflikt som nu pågår där Lagardère hotar med att de inte tänker betala ut hela garantibeloppet på 34 miljoner kr som AIK enligt avtal skall erhålla som lägsta ersättning för 2016. En enhällig AFAB-styrelse med assistans av arenabolaget körde efter detta över Ahlerup i VIP-frågan vilket medförde att VIP-läktaren var öppen på årets andra hemmamatch mot IFK Göteborg den 11 april. De belopp som Lagardère Sports menar att konflikten med Ahlerup och AIK kostat dom i utebliven försäljning är i storleksordningen 10-15 miljoner kronor. Hutlösa belopp! Skulle det gå så långt så äventyrar det hela klubbens verksamhet, vilket givetvis vore helt oacceptabelt.

Det är alltså detta som är bakgrunden till den text som AIK Fotboll publicerade i sin Q1-rapport den 9 maj vilken löd:
Bolaget har via sin styrelse mottagit en framställan från Lagardère Sport om ekonomisk kompensation till följd av ett avbrott i försäljningen av rättigheter. Något belopp har vid tidpunkten för avgivandet av denna rapport inte preciserats och bolaget har inte heller tagit ställning till motpartens framställan.

Det som gör denna fråga än mer komplex är den minst sagt defensiva budget för 2016 som VD presenterade i slutet av förra året. Nästan nio(!) miljoner kronor budgeterades som underskott för helåret 2016. Detta var också en starkt bidragande faktor till att ett tränarbyte inte skedde redan i vintras. Efter att denna budget presenterades så har Mohamed Bangura sålts till Kina för sju miljoner kr, vi har spelat ett icke budgeterat derby mot Hammarby i Svenska Cupen vilket inbringade tre miljoner kr samt fått två spelare uttagna till Europamästerskapen i sommar vilket ger oss 2,5 miljoner kr i ersättning från UEFA. Totalt alltså intäkter på 12,5 miljoner kr som varit utöver budget. Lägg på att budgeten innehöll en mycket försiktig försäljning av årskort samt den absolut lägsta nivån i ersättning från våra samarbetspartners.

AIK Fotboll har även hamnat i en liknande konflikt med arenabolaget. I detta fall finns en reservation i det senaste bokslutet på hela 5,3 miljoner kr vilket sägs vara kraftigt överdrivet. Problemen med arenan har förutom byggnationer handlat om triviala saker som ex. bemanning med ”AIK-värdinnor” på VIP-läktaren. Frågor som med lite god vilja borde kunna ha lösts på ett enkelt sätt.

Mikael Ahlerup är sedan i början av april bortplockad som kontaktperson med ovanstående parter och istället kommer klubben nu ta in en tillförordnad kommersiellt ansvarig för att sköta den kontakten. Detta är givetvis oroväckande när klubben redan har en VD-kostnad på ca: 200 000 kr/per månad (lön + pensionsavsättningar + sociala avgifter) för att i normala fall sköta dessa frågor. Vidare så har den annars så splittrade AFAB-styrelsen lyckats enas om ett ”åtgärdsprogram” som Ahlerup hädanefter ska arbeta efter.

Styrelsen i AFAB är idag djupt splittrad hur VD-frågan och konflikten med Lagardère Sports ska hanteras. Helt klart är att på något sätt så måste klubben komma framåt och börja fatta beslut i den ena eller andra riktningen, så länge som dessa konflikter pågår med externa samarbetspartners som i värsta fall kan hota hela AIK Fotbolls framtid så är situationen direkt oroväckande.

sverigescenen.com

----------------------------------------

2016-05-25

Del 2: Styrelseläckan, infiltratören och intrigmakaren Anders Knave

Image and video hosting by TinyPic

I samma stund som medieprofilen Anders Knave i mars 2015 valdes in i AIK Fotboll AB:s styrelse inleddes också en period i bolagets historia då medvetna och noga planterade läckor till i första hand gammelmedia slog alla rekord vilket vi alla tvingats bevittna i sin fulaste form de senaste veckorna. Först i egenskap av en Aftonbladet artikel om en påstådd ”maktkamp” inom AIK Fotboll och sedan mitt under förhandlingarna om Andreas Alms avgång/entledigande och Rikard Norlings hemkomst. Utöver detta tillkommer under de senaste två åren även flera läckta styrelseprotokoll och dokument vilket förutom dess brott mot bolagsordningen också allvarligt skadat AIK Fotboll och saboterat stora delar av styrelsearbetet.

Flera av varandra oberoende källor har under en längre tid pekat ut Anders Knave som ansvarig för att såväl direkt som via olika bundsförvanter ha läckt ut information inifrån styrelserummen på AIK Fotboll AB till journalister och andra i syfte att destabilisera styrelsen för såväl AIK Fotboll AB (AFAB) som AIK Fotbollsförening (FF) och flytta fram sina egna positioner i det smutsiga maktspel som just nu plågar AIK Fotboll. Nu har andra för oss mycket trovärdiga källor tillkommit som bekräftar dessa uppgifter vilket gör att vi väljer att namnge Anders Knave som en läcka och infiltratör men även som en intrigmakare som baktalar AIK:s publik, medlemmar och supporterkultur.

Anders Knave, 53 år, och VD på Titan Television är en av landets tyngsta medieprofiler och har tidigare varit VD på OTW Media och programdirektör och programchef på MTG TV, TV4 och Kanal 5. Knaves kontaktnät och inflytande inom mediebranschen är oomtvistat stort och exempelvis arbetar hans fru som produktionschef inom TV4-gruppen där flertalet AIK relaterade nyheter och information har haft en förmåga att hamna. Anders Knave, med en årsinkomst på nära 2 miljoner kronor, är bosatt i välbärgade Danderyds kommun i Stockholm där villapriserna ligger runt 15 miljoner kronor. Knave är inte i AIK för att bygga en framgångsrik och professionell fotbollsklubb utan han är här för sitt eget ego och maktbegärs skull. Just nu bedöms Anders Knave vara ansvarig för flera försök att destabilisera hela styrelsearbetet i AIK Fotboll AB och även för att smutskasta AIK:s supportrar och medlemmar.

Här är vad Anders Knave gjort sig skyldig till under sina knappa 14 månader som styrelseledamot i AFAB:

 • Flera läckta styrelseprotokoll, interna dokument och mejl såväl internt inom klubben som utanför.
 • Att i flera sammanhang ha sagt att det är ”fel medlemmar” som går och röstar på AIK:s årsmöten.
 • Vill byta ut stora delar av AIK:s publik som Knave kallar för ”okunnig” mot en rikare och mer välbärgad överklass.
 • Att ha uttryckt att Norra ståplats är ett ”pack” och att polisen borde skickas in på läktaren för att rensa upp.
 • Tydlig motståndare mot all pyroteknik och stora delar av AIK:s supporterkultur.
 • Motståndare till 51 %-regeln som garanterar ett medlemsägt AIK Fotboll.
 • Flera försök att skapa splittringar inom styrelsen genom att bilda pakter, spela dubbelspel och skapa intriger.
 • Har som retorik att angripa andra ledamöter och anställda inom klubben och har flertalet gånger propagerat för att han är den enda som är kvalificerad inom styrelsen att vara styrelseordförande samt i samband med VD-rekryteringen förra året tydliggjort att han själv skulle bli en utmärkt VD.
 • Flera gånger gett uttryck för att AIK Fotboll ”inte har några bra sponsorer”.
 • Att dagen före ett extra styrelsemöte den 4 maj tillsammans med en hög tjänsteman inom AIK Fotboll ha läckt information till personer knutna till en supporterförening i AIK om en påstådd maktkamp inom klubben. Dessa personer spred sedan infon vidare på olika interna forum för att sedan lämnas vidare till alkoholisten och AIK-hataren Robert LaulAftonbladet.
 • Mitt under förhandlingarna med Andreas Alm om hans avgång/entledigande ha läckt ut denna information tillsammans med uppgiften att Rikard Norling var klar som ny chefstränare. Denna info kom Knave tillhanda under dagen den 11 maj för att senare samma kväll spridas som en löpeld i media. Detta resulterade i ett ovärdigt och famöst mediedrev mitt under Andreas Alms sista träning med spelarna och framställde hela AIK Fotboll i dålig dager.

  Vi har svårt att se hur en redan skadeskjuten AFAB-styrelse ska kunna samarbeta, fatta beslut och driva klubben framåt när ormen Anders Knave med undersåtar gör allt för att destabilisera arbetet genom att skapa intriger och pakter, allt kryddat med att kontinuerligt läcka information från styrelserummet och baktala våra medlemmar, publik och sponsorer. Vi, och många andra medlemmar och aktieägare, saknar i alla fall allt förtroende för Anders Knave som styrelseledamot i AIK Fotboll AB!

  sverigescenen.com

  ----------------------------------------

  2016-05-31

  Del 3: Reaktioner och reflektioner

  Reaktionerna har strömmat in till oss efter förra veckans publicering om kaoset och konflikterna inom AIK Fotboll AB (AFAB). Medlemmar, supportrar och aktieägare är uppriktigt tacksamma för att de äntligen får någon information om vad som egentligen händer i klubben. Många som hört av sig uttrycker också oro över de summor som nämns i konflikten med Lagardère Sports och att VD verkar ha misskött kontakten med många av klubbens samarbetspartners. Vi delar den oron. Men en hel del är också positiva till att VD aktivt ser över avtal och kostnader och sätter press på samarbetspartners, inte minst Lagardère. Det är vi också.

  Men, det nästan alla som hört av sig till oss är rörande överens om är att den aktuella situationen i AFAB inte är bra och att saker och ting sällan är enbart svart eller vit, såväl person- som sakfrågor.

  Då vi fått en del frågor om det så väljer vi även här att förtydliga att vi inte har tagit någon ställning i personfrågan utan vi har fortsatt förtroende för VD Mikael Ahlerup tills vi meddelar någonting annat. Det gäller för övrigt också för andra tjänstemän eller förtroendevalda i klubben. På samma tema så förtydligar vi även gärna att vi helt saknar just förtroende för styrelseläckan och intrigmakaren Anders Knave i AFAB.

  sverigescenen.com