2018-01-07

Till alla AIK-medlemmar angående ”klubbpolitiken” i AIK Fotboll

Firman Boys har historiskt sett tagit ett stort ansvar för den interna så kallade klubbpolitiken i AIK och då i huvudsak inom fotbollssektionen. Det arbetet har de senaste tio åren fokuserat på dialog och stöttning av förtroendevalda parallellt med ett kritiskt granskande för att säkerställa ett ömsint vårdande av AIK:s historia, nutid och framtid.

I slutet av 2016 ansåg vi och flertalet andra medlemsgrupper med insyn att den dåvarande styrelsen lamslagits av interna stridigheter. Detta ledde till att ett extrainsatt medlemsmöte utlystes där en helt ny styrelse för AIK Fotboll valdes in. Vår uppfattning är att styrelsearbetet efter detta fungerat betydligt bättre än tidigare och att såväl interna konflikter som läckor i mångt och mycket försvunnit. Vilket går i linje med vår långsiktiga strategi att stabilisera klubben, öka professionaliteten och höja kompetensen.

Mot bakgrund av detta är det ytterst beklagligt att konstatera att ett antal medlemmar/falanger låtit sätta sig själva i fokus och skapat ett direkt osunt och skadligt klimat i och runt klubben. Den mindre supporterkonstellationen ”Isidors Vänner” har systematiskt ägnat sig åt tvivelaktiga metoder och uthängningar av AIK-anställda samt publicerat AIK-interna dokument på internet vilket bidragit till att ha skapat ett dåligt arbetsklimat inom AIK Fotboll. En annan grupp medlemmar gick bakom ryggen på övriga grupperingar och genomförde en kupp mot Valberedningen på det senaste årsmötet i mars 2017. Under vintern 2017/18 har det sedan eskalerat ytterligare när den senare falangen med en av AIK Fotboll anställd och avlönad medarbetare tillika inkuppad och avhoppad förtroendevald i spetsen organiserat ett mindre drev på sociala medier. Den falangen har med uppenbar propaganda, precision och inte minst uppsåt försökt underminera, skada och i förlängningen avsätta den av årsmötet valda Valberedningen och sittande styrelsen för AIK Fotboll. Lika uppenbar är den kliniska bristen på självinsikt och höjden av att vara offer för sin omgivning. Firman Boys är starkt kritiska till såväl ”Isidors Vänner” som den andra falangens agerande!

Det handlar inte om någon kamp mellan de ”onda eller goda”, det handlar heller inte om ”osunda strukturer” eller om ”hot och trakasserier”. Det här handlar uteslutande om offerkultur, hämnd och makt bland två falanger som fullständigt tappat kompassen i sin strävan efter inflytande och egna positioner i klubben. Vinklade uthängningar, ryktesspridning, konspirationsteorier, lögner och trakasserier mot andra AIK-medlemmar och förtroendevalda är inte värdigt AIK oavsett vilken sida som genomför dem och detta om något har på allvar skadat klubben. Vi uppmanar även de supportrar som blint hakat på olika drev på forum, sociala medier och poddar till både eftertanke och inte minst faktakontroll.

Det finns absolut problem inom och runt klubben som vi alla gemensamt måste arbeta med men de problemen är inte i den utsträckning som de olika rebelledarna med hjälp av media och polis nu försöker ge sken av. Allt detta riskerar att polarisera debatten och arbetsklimatet ytterligare och leda till ett lågintensivt skyttegravskrig bland medlemmarna med en enda stor förlorare – klubben vi alla älskar.

Självrannsakan finns det fog för inom alla led men vårt arbete fortsätter oförtrutet och vi trappar nu upp kampen. Vi kommer som klubbens främsta beskyddare alltid ta oss rätten att agera med vilka metoder som än krävs om någon på allvar hotar klubbens ideal och existens.

Till alla AIK-medlemmar; Firman Boys står som organisation enade inom klubbpolitiken. Vår position i AIK är inte grundad i en strävan att vare sig bli förtroendevalda, arbeta i klubben eller tjäna pengar på den. Vi är här för att vi tror på AIK som fenomen och gör så med en brinnande passion. Vi går inte i någon eller någras ledband utan står som alltid stadigt på egna ben. Vi är AIK:are med enda drivkraft att se klubben vinna och bevara klubbens rätta värden för alla AIK:are att hämta kraft ur i generationer framåt. Det är vårt löfte till er.

Slut leden eller välkomna striden. Stöd AIK!

FIRMAN BOYS