2008-10-16

Vi vill ha Rikard kvar

Med anledning av hur denna säsong har utvecklats, frustrationen bland supportrar och spekulationer i medier vill vi ta tillfället i akt att ge vår syn på tränarfrågan, och i förlängningen även ledningens agerande i dagens AIK. Detta kan kopplas till den pågående Que Sera-kampanjen, som syftar till att konkretisera det vi anser vara AIK:s grundläggande värden och viktigaste prioriteringar.

Spelartrupp, ledare samt styrelse har fundamentalt misslyckats med att i år etablera AIK som ett topplag. Om detta råder inget tvivel. Det återbygge som började efter degraderingen till superettan 2004 och fortsatte med allsvenskt avancemang och senare en andraplats har fått sig en rejäl törn. Vi är för tillfället tiondeplacerade utan chans på vare sig SM-guld eller topplaceringar. Det är därför viktigt med en ordentlig analys av det rådande läget, för att kunna rätta till det som är fel och så att vi redan nästa år återigen kan nå framgång rent sportsligt.

Det lagbygge som påbörjades 2005 med Rikard Norling, Nebojsa Novakovic och Mikael Stahre gavs mycket goda förutsättningar och bar också frukt. Både vad gäller tabellplaceringar, men även spelartruppen i sig och stämningen i klubben. Under 2007 och 2008 anser vi dock att dessa förutsättningar i mångt och mycket har förändrats till det sämre. Vi har ett "Argentinaspår" som endast gett oss en helt ordinarie spelare, samtidigt har spelare med AIK-hjärtan sålts iväg som tidigare getts plats av Rikard i ett framtida lagbygge och andra viktiga nyckelspelare har sålts för att generera kortsiktiga intäkter. Till detta bör man lägga till ett dåligt fungerande samarbete mellan sportchef, vd, styrelse och Rikard Norling. Denna misslyckade säsong beror förmodligen på flera faktorer, men det allra viktigaste anser vi vara Rikard Norlings försämrade förutsättningar till att kunna bygga vidare på ett lag och spelsätt han tror på. Rikard har fått en mycket svag uppbackning av sina närmaste och högsta chefer samtidigt som enskilda individer inom bolagsstyrelsen upprepade gånger försökt hugga honom i ryggen.

Trots motgångarna i år står Rikard Norling idag som en allt starkare symbol för oss AIK:are, och har därför också ett stort stöd bland AIK-supportrar. I en tid då många upplever att avståndet mellan ledningen för AIK Fotboll och dess supportrar ökar, och attacker från etablissemang och medier mot AIK och supporterkulturen intensifieras, så värnar och försvarar alltid Rikard om AIK:s grundstomme - supportrarna. Vi vet inte om han är den enda i dagens AIK som vågar stå fast vid klubbens traditionella styrkor och värderingar, men han är nära nog den enda, tillsammans med Nebojsa Novakovic, som vågar ge uttryck för dem.

Men det är samtidigt inte främst för Rikard Norlings skull vi tar ställning för honom och idag deklarerar vårt förtroende för, utan det är för AIK:s. Ett AIK som vi idag anser gynnas av Rikard Norling vid rodret. Spelarna gynnas, och vi supportrar gör det. Vi ser inte Norling som ofelbar, sannolikt har han också saker i sitt ledarskap och taktiska tänkande han både kan och måste förbättra. Men vi tror stenhårt på honom och vi anser det vara av yttersta vikt att idag göra ett ställningstagande - för Rikard Norling och för ett välmående AIK. Det är ett ställningstagande som vi kommer att hålla fast vid benhårt eftersom att vi är säkra på att han tillsammans med spelarna, övrig lagledning, kanslipersonal och supportrarna kan föra vår klubb till att återigen präglas av glädje, framåtanda och inte minst framgång.

Allt stöd åt Rikard Norling!

/AIK-Alliansen (Black Army, Sol Invictus, Ultras Nord, Smokinglirarna)
Firman Boys

----------------------------------------

2008-11-01

Rikard Norling får sparken på måndag!

AIK:s organiserade supportrar uppmanar Ola Andersson och Charlie Granfelt att avgå med omedelbar verkan!

Det har tidigare kommunicerats ut från klubben, såväl internt som externt, att tränarfrågan ska utvärderas och avgöras först efter säsongen. Formellt sett kan detta anses stämma då styrelsen ännu inte tagit det slutliga beslutet. Men i praktiken är frågan internt redan avgjord sedan AIK:s sportchef Ola Andersson och VD Charlie Granfelt i onsdags (081029) i samband med ett möte i sportrådet (där även ungdoms- och utvecklingsansvarige Leif Karlsson deltog) lämnat sina synpunkter och rekommendationer. De rekommendationerna är att betrakta som ett mycket tungt beslutsunderlag för styrelsen och i princip omöjliga att bortse ifrån om Ola Andersson och Charlie Granfelt ska kunna sitta kvar på sina positioner. Inte minst med tanke på att styrelsen idag inte består av en enda person med dokumenterad fotbollskompetens. Beslutet är inte ens delgivet chefstränaren Rikard Norling ännu utan är tänkt att meddelas honom på måndag som en sista dolkstöt i ryggen. Detta för att inte riskera upprörda supportrar och protestaktioner under säsongens sista hemmamatch på Råsunda imorgon söndag.

Just nu pågår väldigt mycket bakom kulisserna inom klubben. Såväl bland de i beslutsposition som de med den verkliga makten - supportrarna. Det Ola Anderson och Charlie Granfelt försöker göra är att rädda sina egna skinn och istället utse en syndabock för säsongens sportsliga, administrativa och ekonomiska fiasko. Den ensamma syndabocken som såväl internt som externt ska få bära hundhuvudet enligt dessa två är Rikard Norling. För oss handlar det här inte enbart om tränarfrågan utan det hela är betydligt mer komplext och större än så. Det handlar om att utkräva ett kollektivt ansvar av alla i beslutsfattning och att de ska stå till svars för de beslut de tagit eller inte tagit inom klubben. Rikard Norling förtjänar kritik i ett flertal avseenden i sin roll som chefstränare men att han nu ska göras till ensam syndabock är för oss fullständigt oacceptabelt!

Samtliga klubbens organiserade supportergrupperingar har tidigare mycket tydligt ställt sig bakom Rikard Norling i tränarfrågan. Detta gäller fortfarande till 100 %. Det är därför mycket irriterande och oroväckande att bevittna hur vissa av klubbens företrädare fullständigt ignorerar de engagerade fansens åsikter, de fans som de egentligen borde arbeta för om de inte själva gått på myten om AIK som ett stort företag och inte en fotbollsklubb. Att ignorera klubbens viktigaste "kunder" (företagsspråk för supportrar) är inte bara väldigt dumt och korkat. Det är även direkt oförskämt.

AIK:s organiserade supporterföreningar och grupperingar har idag slutligen tappat allt förtroende för sportchefen Ola Andersson och VD Charlie Granfelt och vår uppmaning till dessa är att de omgående ställer sina platser till förfogande och avgår så att detta kan sluta någorlunda värdigt utan att deras namn behöver släpas i smutsen något mer än av dem själva. Vi uppmanar också andra klubbföreträdare att ta "bladet från munnen" och välja sida för det är vad det handlar om nu. Vi uppmanar också klubben att vara väldigt försiktiga med vilka budskap man kommunicerar ut i fortsättningen. Vi har varit i kontakt med många tunga supporterprofiler de senaste dagarna och samtliga är överens om stora protestaktioner på alla plan gentemot AIK:s nuvarande ledning om vissa personer ej tar sitt fulla ansvar och avgår. Det arbetas också inom supporterleden på bred front för att stärka AIK:s framtid såväl sportsligt som ekonomiskt. De uppgifter vi kommer med idag är bara en del av vårat ställningstagande, vi redovisar här nedan flera orsaker till varför vårat förtroende för dessa två herrar nu är borta.

 • Ola Andersson ansåg att den spelartrupp som kom tvåa i Allsvenskan 2006 var för dålig. Han har sedan sitt tillträde som sportchef sommaren 2006 misslyckats med i princip alla värvningar han gjort (undantag Ivan Obolo). Av alla felvärvningar är givetvis Khari Stepenhson den värsta då han köptes för ca 7 miljoner kronor. Andra spelarförvärv som Ola Andersson är högst ansvarig för i egenskap av sin roll som sportchef är Márcio Costa Saraiva, Daniel Mendes, Miran Burgic, Patrik Bojent, Alexander Gerndt, Per Verner Vågan Rönning, Lucas Valdemarín, Pablo Monsalvo och Jorge Ortiz. Samarbetet med Terje Liveröd kan också både diskuteras och starkt ifrågasättas.
 • Andersson betraktas i fotbollssverige som en "dålig förhandlare" och vid vissa tillfällen har Andersson till och med skickat Johan Wibäck för att förhandla med spelare då han ansett sig vara upptagen med annat. Samma Wibäck som offrades av klubben efter det katastrofala så kallade webbprojektet i våras och helt utan erfarenhet av den här typen av affärer.
 • Ola Andersson har visat prov på ett uselt ledarskap i egenskap av Rikard Norlings närmaste chef. Han har ej gett Rikard det stöd och backning han förtjänat under detta tuffa år utan istället gång på gång försökt hugga honom i ryggen genom att enligt våra uppgifter bland annat läcka information till journalister om att Rikard ska få sparken.
 • Enligt våra uppgifter har Andersson upprepade gånger försökt lägga sig i och påverka Rikard Norlings styrning nere på Karlberg samt laguttagningar genom att vilja spela "sina" spelare i startelvan.
 • Klubbens relationer med Agent03 har successivt försämrats sedan Ola Andersson kom in i bilden i egenskap av sportchef. Enligt våra källor har Agent 03 idag ett mycket ansträngt förhållande till Andersson.
 • När AIK:s fiaskosäsong utkristalliserades allt mer och klubben låg på en sjundeplats i serien tyckte Ola Andersson att det var en bra idé att vid sidan om sin nuvarande anställning i AIK Fotboll AB börja frilansa för TV-kanalen Viasat som expertkommentator. Detta samtidigt som Andersson tagit ut extra semester i AIK på grund av för hög arbetsbelastning. Då ska man också veta att Andersson tidigare under sommaren skällt ut och ifrågasatt Bojan Djordjic för att han under sin skadeperiod satt med i TV4:s EM -studio.
 • Charlie Granfelts kompetens som VD har varit och är starkt ifrågasatt inom klubben. Han sitter sedan nästan ett år tillbaka i knäet på styrelseordföranden Per Bystedt och sedan i somras även på den nya vice VD- och ekonomichefen Annela Yderberg. Allt detta är ett tydligt tecken på att AIK:s styrelse sedan en längre tid ej heller dom känner fullt förtroende för sin VD.
 • Ekonomin har efter de förutsättningar som byggdes upp efter emission och året i Superettan skötts katastrofalt. AIK sålde spelare för 22,3 miljoner kronor (Mkr) under 2007. Vilket delvis innebar att det egna kapitalet per 2007-12-31 uppgick till 32,9 Mkr, detta eftersom det egna kapitalet per 2007-06-30 var 14,4 Mkr. Per 2008-06-30 är det egna kapitalet 25,3 Mkr vilket är en minskning på närmare 8 Mkr sedan årsskiftet. Tittar du sedan på klubbens likvida medel per 2008-06-30 så uppgick dessa 5 Mkr en minskning med 12 Mkr kronor sedan årsskiftet vilket motsvarar det negativa kassaflödet. Det har alltså försvunnit 12 miljoner kronor under det första halvåret 2008!
  Rörelsens omkostnader för perioden är 43,3 Mkr (37 028). En kostnadsökning med över 6 miljoner kronor. Kostnadsökningen hänför sig främst till det sanslöst dåligt skötta webbprojektet (som Charlie Granfelt är ytterst ansvarig för), som för övrigt inte på långa vägar når de intäkter som klubben har budgeterat och konsulter inom utvecklingsprojekt och administrativ drift. Kapitalförstöring utan dess like!
  Tittar vi på lönekostnaderna sedan 2005, så har dessa ökat med 86 procent eller 23,6 Mkr. Spelarlönerna har ökat med 28 procent, lönekostnaderna för "kontorspersonal" har ökat med 41 procent. Den totala lönekostnaden uppgår till 51 Mkr för helåret 2007. Utan spelarförsäljningar är det mer än 50 procent av rörelseintäkterna. De totala kostnaderna har ökat med 30 Mkr jämfört med föregående år (2006), intäkterna utan spelarförsäljningar har ökat med cirka 9 Mkr, alltså har kostnaderna ökat med 21 Mkr i relation till intäkterna. Rörelseresultatet utan spelarförsäljningar uppgår till minus 8 Mkr för 2007.
  Perioden resultat uppgick till 7,7 Mkr och när man sedan väger in det tredje kvartalets (Q3-rapporten släpps den 5 november) resultat som enligt våra källor förväntas vara negativt och uppgå till 5-6 Mkr, så har vi en ansamlad förlust på 13-14 Mkr för årets tre första kvartal. Tittar man sedan på helårets förväntade siffror så blir det ännu mörkare, speciellt när publiksnittet ligger på drygt 9 000 de senaste tre matcherna som ligger i det fjärde kvartalet och två månader utan direkta intäkter. Ett resultat som är dubbelt så dåligt som förra året är inte osannolikt. En ekonomisk katastrof kan vara att vänta...
 • Granfelt har varit dålig på att "sälja" AIK i media, istället har till synes direkt korkade uttalandena blandats med antydningar om att hitta en "ny" publik. Vi hävdar att man som VD för AIK istället måste lyfta fram, visa uppskattning och värna om den publik (Sveriges största och bästa) man faktiskt har idag. Till det kan man lägga andra ogenomtänkta kommentarer om Nebojsa Novakovic uppträdande mot Pontus Wernbloom i samband med matchen mot IFK Göteborg i höstas.
 • Anställningen av försäljningsdirektören Fredrik Lagerman osar svågerpolitik lång väg och är ännu en del i den alltmer växande organisationen inom klubben. Lagerman lyfter idag en lön på 49 000 kr/mån samtidigt som han sitter höggradigt berusad i en bar och avslöjar affärshemligheter för Hammarby IF:s säkerhetsavdelning.
 • Behandlingen av den tidigare sportchefen Stefan Söderberg var ett resultat av ännu en intern maktkamp inom klubben som lämnade en besk eftersmak och som kostade AIK mycket pengar.
 • Tystnaden och dödläget i arenafrågan är en annan viktig fråga där Granfelt som VD är högst involverad.
 • Vi konstaterar också att Granfelt som supporter på avstånd var väldigt kritisk till den förra VD Sanny Åslund som tvingades bort efter just massiva supporterprotester efter att ha drivit AIK i en djup ekonomisk och sportlig kris. Nu är känslan att AIK under Granfelts styre är på väg i samma riktning.

  Vi har kommit till en punkt där vi supportrar måste välja sida. Det finns idag ingen plats för både Rikard Norling och Ola Andersson/Charlie Granfelt i klubben. Vi uppmanar därför alla engagerade supportrar att ta sig till Råsunda imorgon för att dels visa vårt stöd till Rikard Norling och AIK:s framtid men samtidigt också deklarera vår ståndpunkt gällande sportchefen Ola Andersson och VD Charlie Granfelt och därmed se till så att inte morgondagens match blir det sista vi ser av Rikard i AIK.

  Stöd AIK!

  AIK-Alliansen (Black Army, Sol Invictus, Ultras Nord, Smokinglirarna)
  Firman Boys

  ----------------------------------------

  2008-11-09

  Vi stoppar årskortsköpen tills vidare!

  Säsongen 2008 är över. Nu fortsätter dess efterspel. AIK:s organiserade supporterföreningar och grupperingar uppmanar därför supportrarna att inte förnya eller beställa några årskort för nästa säsong så länge AIK Fotboll AB:s styrelse inte gett ett slutgiltigt besked angående den utvärdering som just nu pågår och inbegriper flera av klubbens sportsligt och ekonomiskt ansvariga.

  Bakgrunden är givetvis det stöd som AIK-Alliansen och Firman Boys tidigare gett till chefstränaren Rikard Norling samt den misstroendeförklaring gentemot sportchefen Ola Andersson och VD Charlie Granfelt som publicerades förra lördagen (081101). Andersson och Granfelt fattade under ett sportrådsmöte (081029) tillsammans med ungdoms- och utvecklingsansvarige Leif Karlsson beslutet att rekommendera styrelsen att sparka Rikard Norling efter säsongen. Den rekommendationen hade sportrådet tänkt meddela Norling själv dagen efter den sista hemmamatchen mot Helsingborg men med anledning av att planerna läckte ut till fansen och de protester som följde så blev det mötet inställt. Efter detta har även många tongivande spelare deklarerat sitt stöd för Rikard Norling. Fansen och spelarna har alltså tagit ställning. Nu väntar vi på styrelsen. Vi vill att de tar ett självständigt, välgrundat beslut och det är också därför vi nu extra tydligt deklarerar hur våra prioriteringar ser ut.

  Med anledning av detta så uppmanar vi därför alla AIK-supportrar att inte förnya eller beställa några årskort till nästa säsong förrän styrelsen gett ett klart besked om hur organisationen för 2009 ska se ut. De trogna årskortsköparna (11 652 st i år) är att betrakta som några av klubbens viktigaste "kunder" och därför är det nu på tiden att ledningen också börjar lyssna på vad dessa har att säga. Förutom deltagande på årsmöten är påverkan från läktaren under matcherna, möten och nu detta initiativ exempel på viktiga sätt för supportrarna att hålla den aktiva debatten, det passionerade engagemanget och föreningsdemokratin i vår klubb levande.

  Stöd kampen för AIK:s framtid - köp inga årskort tills vidare!

  AIK-Alliansen (Black Army, Sol Invictus, Ultras Nord, Smokinglirarna)
  Firman Boys

  ----------------------------------------

  2008-11-10

  Angående dagens händelser

  AIK:s supportrar har den senaste månaden mer tydligt, mer passionerat och mer konstruktivt än någonsin engagerat sig för AIK:s värden och framtida vägval. De största och viktigaste supportergrupperna har varit enade, vi har fått ett viktigt stöd i den efterföljande debatten och i de avslutande hemmamatcherna. Vi har identifierat problem i AIK:s organisation och velat se förändring, ökad öppenhet och att bli lyssnade på. Vi har också pekat på möjligheter och delat med oss av visioner inför framtiden. I den vision vi har om ett välmående, stolt och framgångsrikt AIK såg vi alltså Rikard Norling som chefstränare. Det beslut som vi idag nåtts av krossar tvärt våra förhoppningar om att AIK valt rätt väg att gå inför framtiden. Inte bara att man inte väljer att satsa på Rikard Norling gör oss besvikna, men framförallt det faktum att man inte valt att ta hänsyn till klubbens hjärta - supportrarna och medlemmarna, som idag känner en ännu större misstro, svek och frustration.

  Beslutet att sparka Rikard Norling meddelades oss idag på ett möte med representanter för AIK Fotboll AB:s och AIK FF:s styrelser, däribland Per Bystedt (styrelseordförande AIK Fotboll AB) och Lars Rekke (ordförande AIK FF), ett förfarande tvärt emot det Per Bystedt i förra veckan meddelat oss. Vi supportrar skulle få säga vårat i den utvärderingsprocess som startades av styrelsen i torsdags och avslutades i söndags, men någon sådan möjlighet gavs alltså aldrig. Vid ett sådant tillfälle hade vi kunnat påtala den ilska och det svek som beslutet idag innebär och vilka enormt försämrade möjligheter vi alla får för att kunna fortsätta bygga ett starkare AIK. Vi är mot bakgrund av detta tvingade att helt ompröva vårat förtroende för styrelsen i AIK Fotboll AB men också styrelsen i AIK FF som brustit i ansvar gentemot AIK:s medlemmar. De har helt gått på bolagsstyrelsens linje utan att utreda frågan närmare på egen hand som de majoritetsägare man är. Ett av de huvudskäl till vår backning av Rikard och Nebojsa har varit att den situation som är alternativet, att sparka Rikard, kommer vara direkt skadlig för klubben. Den befarade situationen har nu blåst upp rakt i ansiktet på oss med ett stort antal nyckelpersoner i AIK:s sportsliga stab som mycket snabbt måste ersättas för att kunna ge Mikael Stahre vettiga förutsättningar att verka som framgångsrik tränare i AIK i framtiden. Vi anser också att styrelsen genom sitt agerande har satt en onödigt stor press på den nya tränarstaben och sig själva.

  Vi har idag även träffat Micke Stahre, där vi beskrev den uppkomna situationen och förklarade att vårat fokus i nuläget ligger på att reda ut den uppkomna situationen och att vi inte har möjlighet att välkomna honom på det sätt som hade varit önskvärt.

  Vi noterar också att VD Charlie Granfelt tvingas lämna klubben men att sportchefen Ola Andersson har styrelsens förtroende. Ola Andersson avgick dock under kvällen.

  Vi supportrar har likt de olika styrelserna också ett ansvar, ett ansvar vi mer och mer har börjat ta, och något som den senaste tidens händelser ytterligare förstärkt vikten av att ta. Vi kommer imorgon och denna vecka framöver att ytterligare analysera den uppkomna situationen för att i slutändan agera - konstruktivt, bestämt och ärligt. Dagens händelser kan inte passera obemärkt förbi.

  /AIK-Alliansen (Black Army, Sol Invictus, Ultras Nord, Smokinglirarna)
  Firman Boys

  Vi uppmanar även alla AIK:are att komma till Råsundaskolans matsal nu på torsdag kl: 18.00 på det informationsmöte som hålls av AIK Fotboll.