2010-11-18

AIK:s medlemmar räddade klubbens framtida existens - igen!

På ett av de mest välbesökta medlemsmötena någonsin i AIK Fotbolls historia (enbart katastrofmötet efter nedflyttningen 2004 samt infomötet hösten 2008 kan konkurrera i uppslutning!) i en fullsatt Restaurang Råsunda under måndagskvällen (15/11) så tvingades majoritetsägarna i AIK FF att avge en tydlig lojalitetsförklaring till AIK FF:s medlemmar. Detta ledde fram till beslutet att omgående kalla till en extra bolagsstämma med avsikt att ersätta AIK Fotboll AB:s nuvarande styrelse. Ställda inför faktumet att själva riskera att avsättas på ett extra föreningsmöte bestämdes även att AIK FF skulle rösta för en typ av bordläggning av bolagsstyrelsens förslag till nyemission och vinstandelslån till dess att en ny bolagsstyrelse finns på plats (den extra bolagsstämma som var planerad till onsdagskvällen sköts sedermera upp helt). Mötesdeltagarna fick också klart för sig att den inkompetenta och korrupta bolagsstyrelsen kört ner ekonomin så pass i botten att ett ytterst verkligt konkurshot snart vilar över hela AIK Fotboll om ingenting görs omgående!

Vi har jobbat långsiktigt och brett med en process att göra AIK Fotboll framgångsrika såväl på planen som i styrelserummen. Det arbete som inleddes efter de första rapporterna om misskötsel av AIK Fotboll AB:s styrelse för två år sedan accentuerades i höstas när vi förutom en miserabel sportslig situation även möttes av direkta larmrapporter om det ekonomiska läget i AIK Fotboll. Bolagsstyrelsen svarade då med förnekelse, lögner och även med en öppen krigsförklaring mot klubbens egna supportrar. En utmaning som Firman Boys antog.

Vi har sedan dess oförtrutet arbetat tillsammans med andra supportrar, medlemmar, aktieägare, sponsorer och finansiärer i syfte att rädda hela AIK Fotbolls framtida existens. Så allvarligt är det ekonomiska läget enligt våra källor. Detta förnekades dock öppet av såväl VD Annela Yderberg som AIK Fotboll AB:s styrelseordförande Mats Gustavsson. Nu med alla korten på bordet så är det uppenbart att bolagsstyrelsen och dess marionettdocka till VD inte bara är inkompetenta och korrupta. Man är dessutom oärliga! Misskötseln av AIK Fotboll är inget annat än fundamental och bolagsstyrelsen ska vara glada om de på individnivå enbart kommer undan med att tvingas avgå. Vi varnar dessutom AIK Fotboll AB:s än så länge nuvarande styrelse för att fatta några som helst grundläggande beslut gällande klubbens framtid innan en ny bolagsstyrelse finns på plats. Förankrad av nomineringskommittén och godkänd av medlemmarna och aktieägarna. Alla försök till att sinka processen med att avsätta styrelsen och/eller smutskastning av AIK:s medlemmar och supportrar kommer vi ej att se på med blida ögon! Även AIK FF förtjänar kritik då tre av dess styrelseledamöter under året även suttit med i AB-styrelsen och de tre borde ha slagit larm betydligt tidigare än under ett av medlemmarna framtvingat medlemsmöte.

Vi har alla en lång väg att vandra innan vi kan se framtiden an med tillförsikt för vårt älskade AIK. Men måndagskvällens medlemsmöte gav tro och hopp om en ljusare framtid för AIK Fotboll. Det är när AIK:s supportrar och medlemmar går samman mot alla yttre, och inre, fiender som vi är som starkast. Låt detta bli startskottet på ett mer enat AIK inför 2011 och låt denna fantastiska klubb nu få en styrelse och VD som vi alla faktiskt förtjänar!

Slutligen. Vi uppmanar alla AIK-supportrar att beställa årskort för säsongen 2011 - men först när en ny ledning verkligen är installerad! Vi uppmanar dessutom alla våra allierade AIK-vänner att inte sänka garden förrän den extra bolagsstämman har genomförts med ett förväntat positivt resultat.

FIRMAN BOYS