2010-12-16

Nomineringskommitténs förslag till ny(gammal) bolagsstyrelse - ett hån mot medlemmarna!

När AIK Fotbollsförenings (FF) medlemmar reste sig som en enda stor och gemensam urkraft på det extrainsatta medlemsmötet den 15 november och sa att det räcker nu så infann sig snabbt en form av terrorbalans och en förväntan över att de mörka moln som legat som en djup dimma över hela föreningen det senaste året nu var på väg att spricka upp. En förhoppning om att de fullständigt inkompetenta parasiterna i AIK Fotboll AB:s styrelse (AFAB) som är ansvariga för att ha monterat ner vårt guldlag och fört oss mot en djup sportslig och ekonomisk kris nu var på väg bort från klubben. Att det äntligen skulle kunna blåsa nya positiva vindar genom Sveriges största fotbollsklubb. En känsla av förändring. En känsla av samhörighet. En känsla av AIK. Att vi medlemmar, aktieägare och inte minst supportrar nu äntligen skulle få en ny styrelse att ställa oss bakom. En styrelse som arbetar för klubbens bästa och inte bara för sig själva. En styrelse som inte drivs av politik, intriger och lögner. En styrelse som inte ser ner på och baktalar AIK:s medlemmar och supportrar. En styrelse att vara stolta över. Om detta ser det nu ut att bli ingenting av om de av nomineringskommittén föreslagna styrelsekandidaterna röstas igenom på den extrainsatta bolagsstämman nu på tisdag den 21 december!

Per Bystedt har länge såväl formellt som informellt styrt AIK Fotboll AB:s styrelse. Han har konsekvent lobbat in sina kandidater med hjälp av den alltid så hjälpsamma nomineringskommittén. Den så kallade "Bystedtfalangen" har länge varit den styrande delen i klubben och den som inte underkastat sig detta har inte haft någon framtid inom AIK. Vare sig på planen, tränarbänken eller styrelserummen. "Bystedtfalangen" har även aktivt sedan medlemsmötet bearbetat såväl nomineringskommitté, FF-styrelsen som nya potentiella styrelsekandidater för att via undertäckta hot och rena domedagsprofetior försöka förmå dem att dra tillbaka sina kandidaturer. När nu Per Bystedt själv enligt nomineringskommitténs förslag efter sex långa år lämnar styrelsen (tillsammans med Mats Gustavsson, Thomas Lyth, Emilia Reimer och Göran Lööv) så är det ändå frapperande att se att tre av hans närmaste kumpaner och undersåtar fortfarande planerar att sitta kvar! Lars-Göran Bergström, Mats Carlsson och Mikael Hagman är samtliga nämligen föreslagna för omval. Lägg där även till Ronnie Smith och Per Hägerö. Hägerö som nu på ett närmast skamligt sätt försöker sätta kniven i AIK:s medlemmar. De medlemmar som Hägerö tidigare företrädet i form av styrelseledamot för AIK FF. Smith och Hägerö är annars två kandidater som skulle kunna fungera i en nykomponerad och starkare styrelse trots att de är hopplösa ja-sägare och även de personer som stått "Bystedtfalangen" nära. Mats Carlsson, mannen bakom såväl de så kallade sms-lånen till ockerränta som mannen bakom den tidigare nyemissionen via sitt eget företag till hutlös ersättning (Öhmans Fondkommission), är nu aktuell igen med vinstandelslån och en till nyemission. Hagman i sin tur är starkt kritisk till den medlemsdemokrati som finns i AIK och har även i hånande ordalag uttryckt detta till de som velat lyssna i styrelsekorridorerna. Bergström, Carlsson och Hagman är tre personer som starkt har medverkat till att sänka AIK Fotboll såväl sportsligt som ekonomiskt. De är för evigt förknippade med den mörka spiral som vi hamnat i. De betraktas av många medlemmar och aktieägare som en direkt fara för AIK:s planerade nystart och framtid!

Nomineringskommitténs förslag till ny styrelseordförande Johan Strömberg avgick från AIK:s huvudstyrelse för mindre än tre månader sedan på grund av "tidsbrist" (ersattes för övrigt av "Bystedtfalangens" nära allierade Lars Rekke). Någon som tror att det blir mindre att göra som styrelseordförande för AIK Fotboll AB!? Frågan är viktig att ställa så att inte även Strömberg är ditsatt som en kosmetisk marionettdocka åt "Bystedtfalangen".

Endast två nya styrelseledamöter förslås av nomineringskommittén i form av säkerhetsföretaget Panaxias VD Thomas Gravius och FF:s Johan Segui.

Nomineringskommitténs förslag att minska antalet ledamöter från tio st till åtta är förvisso ett steg i rätt riktning men det hela faller snabbt i glömska över det faktum att av dessa åtta föreslagna styrelseledamöter så är fem st kvar från den gamla styrelsen samt att ytterligare en har varit adjungerad under hösten! Minst tre av dessa fem är även att betrakta som "Bystedtfalangen" och en garanti för att AFAB fortsätter att styras som det har gjort de senaste åren, det vill säga längre ifrån medlemmarna och fansen och mot en annalkande degradering och konkurs.

Notabelt är också att AIK FF med nomineringskommitténs förslag ej har egen majoritet i AFAB. FF:s ordförande Göran Lööv ser i förslaget också ut ser att ha blivit helt utmanövrerad av "Bystedtfalangen". Lööv fick en informell förfrågan om att bli ny VD för AFAB om han garanterade FF:s röstmajoritet på bolagsstämman. Nu valde (läs: tvingades) Lööv istället på medlemsmötet att visa lojalitet mot FF:s medlemmar vilket inte sågs med blida ögon av "Bystedtfalangen". Nomineringskommittén offentliggjorde även sina kandidater innan den största majoritetsägaren AIK FF godkänt det hela. Göran Lööv företräder fortfarande medlemmarna och har fått ett tydligt uppdrag av dessa hur AIK FF ska agera på den extrainsatta bolagsstämman nu på tisdag. Om så inte sker kommer med största sannolikhet såväl Lööv som FF-styrelsen att straffas hårt av medlemmarna!

När det gäller nomineringskommittén bestående av Agent 03:s Tom Strand, före detta djurgårdsspelaren Thomas Lundmark samt den ständigt så skitnödige Roger Blomqvist så är det tydligt hur minst två av dessa har vikt ner sig, igen, för "Bystedtfalangen"! De har alla sålt sin och AIK:s själ till djävulen själv! Precis som VD:n Annela Yderberg som hela tiden varit en knähund åt AFAB så springer nu Blomqvist dess ärenden såväl internt som massmedialt där han målar upp skräckscenarion och förtäckta hot om vad som kan hända om aktieägarna inte godtar nomineringskommitténs styrelsekandidater. Vad Blomqvist glömmer att berätta för aktieägarna är vad som kan hända med klubben om dessa inkompetenta skojare får fortsätta leka företag med vår klubb och vår framtid. För exakt vad är det som herrarna Carlsson, Bergström och Hagman lyckats med under sina år i AFAB? För många initierade inom klubben så är det tydligt att det ligger starka ekonomiska intressen bakom "Bystedtfalangens" ovilja att släppa taget om AFAB. Med stor sannolikhet kan detta härledas till försöken att få AIK att tacka ja till spel på Svenska Fotbollförbundet och PEAB/Fabeges nya skrytbygge Swedbank Arena. Frågan är vilka fler än Sune Reinhold som är eller har varit mutade inom det korrumperade AFAB och andra delar av föreningen? Det är uppenbart inte bara i styrelserummen som det behövs förändring i den här klubben utan även i nomineringskommittén!

Flera bra kandidater har blivit bortskrämda av "Bystedtfalangens" offensiv under vintern. Flera nuvarande styrelseledamöter har blivit skrämda till tystnad och nomineringskommittén har på ett sorgligt sätt vikt ner sig för "Bystedtfalangens" rävspel och lockelser. Det som den senaste månaden rapporterats från "styrelsekorridorerna" är det ultimata beviset på hur dessa ormar och styrelseproffs arbetar bakom kulisserna, officiellt då självklart i "demokratins anda". AIK:s medlemmar har hela tiden uppträtt helt efter spelreglerna men baktalas ändå öppet av dessa herrar.

Vi uppmanar därför FF:s styrelse att omedelbart agera i frågan och medlemmar, aktieägare och supportrar att ta tydlig ställning. Vi ser fram emot FF:s motförslag till styrelsekandidater inför den extrainsatta bolagsstämman på tisdag. Det är klubbens framtid och existens det handlar om nu. För eller emot den ohyra som fört oss mot avgrunden!

sverigescenen.com

----------------------------------------

2010-12-20

Reviderat styrelseförslag från nomineringskommittén efter påtryckningar från AIK FF - framgång för alla AIK:s medlemmar!

En dag före den extra bolagsstämman kom så nomineringskommitténs reviderade förslag till ny styrelse för AIK Fotboll AB (AFAB). Såväl Lars-Göran Bergström som Mikael Hagman tvingas enligt förslaget att lämna AFAB tillsammans med tidigare kände Per Bystedt, Mats Gustavsson, Emilia Reimer, Thomas Lyth samt Göran Lööv. Därmed faller stora delar av den så kallade "Bystedtfalangen" som har styrt AFAB och är huvudansvariga för att ha monterat ner vårt guldlag och fört klubben mot en allvarlig sportslig och ekonomisk kris.

Nomineringskommitténs förslag till ny styrelse för AFAB ser nu ut som följer:
Johan Strömberg (styrelseordförande)
Mats Carlsson (omval)
Per Hägerö (omval)
Ronnie Smith (omval)
Thomas Gravius (nyval)
Rickard Henze (nyval)
Johan Segui (nyval)

Tanken är att den nya styrelsen ska verka fram till den ordinarie bolagsstämman som skall hållas i mars 2011 då förhoppningsvis även "Bystedtfalangens" Mats Carlsson kan entledigas från sitt styrelseuppdrag. Även om allt inte är optimalt så är det ändå ett steg i rätt riktning och förslaget får betraktas som en stor framgång för alla medlemmar, aktieägare, supportrar och sponsorer som engagerat sig i frågan under stora delar av hösten och i vissa fall längre tid än så. Den nya styrelsen har ett mycket tufft arbete och stora utmaningar framför sig. Förutom att ge rätt förutsättningar till den sportsliga organisationen så är prio 1 att få ordning på den katastrofala och nedkörda ekonomin. Övriga fokusområden måste vara den eftersatta arenafrågan samt att försöka bygga upp förtroendet för AFAB som i dagsläget betraktas som en direkt paria inom klubben.

Det är nu hög tid för den nya styrelsen att börja jobba (vi kommer också att noga följa deras viktiga arbete!) och vi uppmanar därför aktieägarna att bifalla nomineringskommitténs reviderade förslag till ny styrelse för AIK Fotboll AB på den extra bolagsstämman i morgon tisdag 21 december kl: 18.00 på Restaurang Råsunda.

När den nya styrelsen väl är formellt vald så uppmanar vi även alla supportrar till klubben att börja beställa sina årskort för säsongen 2011 - pengarna behövs nu mer än någonsin. Stöd AIK!

sverigescenen.com