2014-09-11

Tydligt ställningstagande av AIK:s medlemmar mot politik i klubbens namn

Huvudstyrelsens (HS) årsmöte på onsdagskvällen (140910) blev en ovanligt välbesökt tillställning där salen fick utvidgas och mötet skjutas fram närmare 30 minuter när hela 338 röstberättigade medlemmar dök upp.

Valberedningens förslag till ny HS-styrelse röstades igenom med Andres Muld som ny ordförande efter Lars Rekke. Motionen om att starta en tennissektion i klubben röstades ned av medlemmarna, mycket på grund av risken för politisk infiltration med tanke på hur motionen var utformad och vem som föreslogs som ny ordförande. Motionen om Lacrosse likaså då sporten ej är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Vi välkomnar däremot den nya Boxningssektionen till AIK-familjen!

Gällande den uppmärksammade motionen med förslag till stadgejustering med textraden ”AIK är en politiskt och religiöst obunden och oberoende förening” så kunde vi efter fyra omräkningar konstatera att hela 73 % av medlemmarna röstade för motionen, men då det krävs 75 % av rösterna vid en stadgeändring så gick motionen tyvärr inte igenom men budskapet och kraften gick inte att ta miste på för de politiker, samhällsdebattörer eller supporterjournalister som försöker politisera och skapa splittringar och motsättningar inom Allmänna Idrottsklubben. HS-styrelsens förslag som ”segrade” lovade att strama åt de politiska utspelen i föreningen samt fortsätta utreda frågan under året och är något som noga kommer att övervakas av AIK:s engagerade medlemmar!

Det stora flertalet av AIK:s medlemmar vill inte se klubben delta i politiska manifestationer, Prideparader eller ta ställning i andra kontroversiella samhällsfrågor. Det stora flertalet av AIK:s medlemmar vill ena klubben och se klubben tävla (och helst vinna) idrottstävlingar, det räcker!

sverigescenen.com